Zadzwoń: +48 603 912 522 | +48 727 560 101

REGULAMIN

Właściciel sklepu:

SANDRA S.C.
Małgorzata Głowacka, Bogdan Głowacki
ul. Kielecka 6/1
71-037 Szczecin
NIP: 8522600111
Regon: 321300156

Postanowienia ogólne

1. Kupującym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwana „Klientem”.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Ceny towarów dostępne są po zalogowaniu się. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

Rejestracja i założenie konta

1. Możliwość złożenia zamówienia oraz uzyskanie informacji o cenach produktów następuje po rejestracji. Opcja dostępna wyłączenie dla klientów hurtowych.
2. W celu dokonania rejestracji, Klient zobowiązany jest do podania danych prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności numeru NIP.
3. Po weryfikacji danych złożonych przez Klienta, Sprzedawca nadaje indywidualny login oraz hasło dostępu do sklepu.

Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pomocą formularza na stronie sklepu przez całą dobę, poprzez wiadomość e-mail pod adresem sandrabluzki@list.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 603912522 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.
2. Zakupiony towar wraz z fakturą sprzedaży jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na podany przez Klienta adres dostawy.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
4. Każdy klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga mailową lub telefonicznie.

Dostawa towaru

1. Przesyłka zostaje wysłana po skompletowaniu zamówienia. Czas oczekiwania na dostawę zostaje każdorazowo ustalony z Kupującym.
2. Koszt dostawy towaru:

  • Do kwoty 1500 netto koszt wysyłki wynosi 15 zł netto.
  • Wysyłka zamówienia o wartości powyżej 1500 zł netto GRATIS


Reklamacje

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.
2. Nasze produkty cechuje wysoka jakość wykonania i rzadko zdarza się, że produkt jest uszkodzony, jeżeli jednak wadliwy model zostanie wysłany prosimy o odesłanie go na adres: SANDRA S.C. Małgorzata Głowacka, Bogdan Głowacki, ul. Kielecka 6/1, 71-037 Szczecin, po uprzednim zawiadomieniu Sprzedającego telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail na adres sandrabluzki@list.pl
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Zwroty

1. Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku zakupu towaru na firmę, prawo konsumenckie w zakresie ewentualnych zwrotów nie obowiązuje. W związku z tym, zwrot towaru nie jest możliwy. (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. W każdej chwili każdy zarejestrowany Klient ma prawo zmiany swoich danych lub usunięcia danych osobowych ze sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się stosowaniu tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.